Werken aan een gezond lijf

De gezondheidszorg is sterk in beweging en daarin gaat de fysiotherapie mee. De ontwikkeling gaat naar aantoonbare, meetbare resultaten.

De individuele benadering blijft wat mij betreft
altijd het meest belangrijk.

De locatie in het fitness centrum in Wijlre biedt een hele goede mogelijkheid om de reguliere fysiotherapie en manuele therapie behandeling uit te breiden met kracht en cardio training.

Inne Leibbrand

tel. 043-450 42 43

contact